قالب وردپرس درنا توس
Home https://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/smyrwpoii/p2/ Technology https://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/smyrwpoii/p2/ Dr Disrespect: ka¿dy powy¿ej 13 roku ¿ycia graj¹cy w Fortnite ma problemy psychiczne

Dr Disrespect: ka¿dy powy¿ej 13 roku ¿ycia graj¹cy w Fortnite ma problemy psychiczneWiadomoϾ
gry
7 listopada 2019, 14:49

Doc powraca w wielkim stylu – tym razem nie tylko po raz kolejny odinstalowa³ Fortnite, ale te¿ obrazi³ ka¿dego, kto w nie ma powy¿ej 13 lat. Czy to bêdzie koniec jego przygody z t¹ gr¹?

 Funfact na dziœ - Doc zanim zosta³ popularnym streamerem pracowa³ dla studia odpowiedzialnego za Call of Duty: Advanced Warfare - Dr Disrespect: ka¿dy powy¿ej 13 roku Fort ycia graj¹cy ma problemy psychiczne - wiadomoœæ - 2019-11-07

Funfact na dziœ ̵

1; Doc zanim zosta³ popularnym streamerem pracowa³ dla studia odpowiedzialnego za Call of Duty: Advanced Warfare

Show Dr Disrespecta jest niepowtarzalne. Nasz ulubieniec s³ynie ze swoich controwersyjnych wypowiedzi, burzliwej osobowoœci i wygl¹du rodem z lat 80-tych, zosta³ równie¿ samozwañczym mistrzem gier computerowych. Nie da siê ukryæ, ¿e nie jest on najwiêkszym fanem Fortnite, ale czêsto zmusza siê, by eby w niego zagraæ podczas „Triple Threat Challenge” – wyzwania, w którym musi wygraæ 3 rozgrywki wale typhoon. Wczoraj podczas jednej z rund streamer zosta³ w ostatniej strefie sam na sam z innym graczem. Niestety mia³ nisk¹ iloœæ HP, wiêc gdy strefa ca³kowicie siê zamknê³a, Dr Disrespect nie mia³ najmniejszych szans na zwyciêstwo, tym bardziej ¿e zosta³ bez jakichkolwiek przedmiotów lecz¹jzzjjzzkzzk¹zeba¹ebaeba¹eka000000 N N N00 N000000 N000000000000 N000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ” Po przegranej natychmiast odpali³ menad¿era zadañ, ze s³owami „zabierz mnie ku * wa z tej pieprzonej, g³upiej gry” – chwilê póŸniej strzelanka by³a ju¿ odinstalowana. Nie oby³o siê równie¿ bez przekazu do spo³ecznoœci Fortnite’a :

Jeœli grasz w Fortnite maj¹c powy¿ej 13 lat, to masz problemy psychiczne, coœ z Tob¹ nie tak, obudŸ siê! – wykrzycza³ do widzów na swoim streamie.

Rozgrywkê wraz z dalsz¹ czêœci¹ opisywanego „show” mo¿ecie zobaczyæ na tym filmiku:

A na koñcu communikat do wszystkich, którzy u90elbiali 194599090zyzyzyzyzyzyzy 1945 1945 19451515151515151515151515151515151515151515151515151515 1945 15 19451515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 1945 15151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 1945 ] – nie przejmujcie siê! Doc niejednokrotnie odinstalowywa³ tê grê na swoich streamach i za ka¿dym razem do niej wraca³ mo¿emy byæ prawie pewni, ¿e tym razem bêdzie podobnie. Chocia¿ po tak p³omiennej przemowie, mo¿e zrobiæ sobie d³u¿sz¹ przerwê od tego nieszczêsnego battle royale’a.

 GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu on Facebook. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.


Source link